Τοπικά

“ Erasmus Days” από εκπαιδευτικούς της Α/θμιας Εκπαίδευσης στο E-Trikala

Επίσκεψη στο Ε-Trikala πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020 από εκπαιδευτικούς  της Α/θμιας  Εκπαίδευσης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Δράσης “ Erasmus Days”.         

Συγκεκριμένα η κ. Μουστάκα Ανθή , υπεύθυνη του Προγράμματος Erasmus+ Βασική Δράση ΚΑ1  στο Δημοτικό Σχολείο Βασιλικής και η κ. Λαγοπούλου Ευαγγελία , υπεύθυνη για την αντίστοιχη δράση στο 33ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων, συναντήθηκαν με την  κ. Καραμπέρη, υπεύθυνη της ομάδας των κοινωνικών λειτουργών του Προγράμματος ESTIA.  Οι δυο εκπαιδευτικοί στα πλαίσια της προετοιμασίας τους για την επικείμενη εκπαιδευτική ροή ενημερώθηκαν για τη δομή, τη λειτουργία και τις υπηρεσίες που προσφέρει το Πρόγραμμα Φιλοξενίας Προσφύγων στην πόλη των Τρικάλων .Σύμφωνα με την κ. Καραμπέρη, o Δημοτικός Οργανισμός Ανάπτυξης Τρικάλων,  E-Trikala ,έχει αναλάβει   και διατηρεί τη λειτουργία 430 θέσεων υποδοχής για αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες που παραπέμπει η Ύπατη Αρμοστεία για στέγαση μέσω ενοικίασης 70 ιδιωτικών διαμερισμάτων  και κατοικιών. Ταυτόχρονα, το E-Trikala παρέχει ολοκληρωμένη βοήθεια όπως ψυχοκοινωνική υποστήριξη,  διερμηνεία, μεταφορά , αναδιανομή και συνοδεία σε φορείς ιατρικής και  νομικής βοήθειας  σε περίπου 500 άτομα τα οποία μέσω της  Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες  αναμένεται να φιλοξενηθούν  κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

Η ενημέρωση αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της προετοιμασίας των εκπαιδευτικών καθώς το Δημοτικό Σχολείο Βασιλικής υλοποιεί από το 2019 το εγκεκριμένο σχέδιο ΚΑ1 με τίτλο  «Διαπολιτισμική Διαχείριση της τάξης με σχέδια εργασίας» και έχει πραγματοποιήσει την πρώτη εκπαιδευτική ροή στην Ιταλία με παρακολούθηση (δια ζώσης) σεμιναρίου με τίτλο “Μάθηση που βασίζεται στη συνθετική εργασία: Παρουσίαση-Υλοποίηση- Αξιολόγηση”                   ( Project –Based Learning).

Το 33ο Δημοτικό Σχολείο  έχει λάβει έγκριση για το Πρόγραμμα ΚΑ1 με τίτλο «Σχολεία Ίσων  Ευκαιριών» για το χρονικό  διάστημα από τον  Αύγουστο του 2020 ως τον Αύγουστο  του 2022 και βρίσκεται ήδη στη φάση του σχεδιασμού και της προετοιμασία των εκπαιδευτικών ροών.

Οι εκπαιδευτικοί των δύο σχολικών μονάδων συνεργάζονται στενά  όσων αφορά την ανταλλαγή καλών πρακτικών  και εμπειριών σε σχέση με την εκπαίδευση των μαθητών με προσφυγικό υπόβαθρο και πρόκειται να υλοποιήσουν  μαζί σεμιναριακή επιμόρφωση  στην Ισπανία  με τίτλο «Ένα Ευρωπαϊκό Σχολείο για όλα τα παιδιά»( Α European School for all children).

Η  επικείμενη επιμόρφωση στοχεύει στη  διαμόρφωση των  μαθημάτων αλλά και του μαθησιακού περιβάλλοντος  προκειμένου να δημιουργήσει πλήρη ισότητα στην πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές, αναπτύσσοντας παράλληλα μια κρίσιμη κατανόηση  της ανάγκης για δημοκρατικές και αμερόληπτες αξίες.

Η χρήση  απλών εργαλείων ΤΠΕ για την ενδυνάμωση όλων  των  μαθητών  σε ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς και επίσης η ανάπτυξη  διαπολιτισμικής  επίγνωση της διαφορετικότητας των  σύγχρονων σχολικών  τάξεων αποτελεί μέρος των στόχων.

Τέλος, η προώθηση της συνεργατικής μάθησης και η προετοιμασία των εκπαιδευτικών  για μελλοντικά ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα αποτελούν πλέον βασική ανάγκη καθώς οι σύγχρονοι παιδαγωγοί όλων των βαθμίδων  θεωρούν τη δια βίου μάθηση  αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και προσωπικής επαγγελματικής τους εξέλιξης.

Back to top button
Close