Τρίκαλα

Eνδοσχολική επιμόρφωση στο εργαστήριο πληροφορικής του Εσπερινού Γυμνασίου

Την Πέμπτη 30/11/2023, στο εργαστήριο πληροφορικής του Εσπερινού Γυμνασίου και Λυκειακές Τάξεις
Τρικάλων πραγματοποιήθηκε ενδοσχολική επιμόρφωση στους οργανικά και λειτουργικά εξ’ ολοκλήρου
τοποθετημένους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Ο σχεδιασμός και η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε
από τον Γουγά Βασίλειο Διευθυντή του σχολείου και επιμορφωτή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Προηγμένων Τεχνολογιών της ΕΣΣΔΑ. Αντικείμενο της επιμόρφωσης ήταν η χρήση ψηφιακών
υπογραφών, ο έλεγχος της εγκυρότητας εγγράφων και υπηρεσίες της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης. Επίσης
έγινε παρουσίαση του νέου πληροφοριακού συστήματος του σχολείου που ψηφιοποίησε το παλιό
αρχείο του Γυμνασίου. Επιπρόσθετα έγινε παρουσίαση της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού πρακτικού του
σχολείου και οι εκπαιδευτικοί εξοικειώθηκαν με τη χρήση ψηφιακών υπογραφών σε ηλεκτρονικό
πρακτικό συλλόγου διδασκόντων. Με πολύ ενδιαφέρον οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν την
τετράωρη επιμορφωτική συνάντηση, διατύπωσαν απορίες, κατανόησαν τη χρήση προηγμένων
ηλεκτρονικών υπηρεσιών και αναλύθηκαν καλές πρακτικές. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2023
– 2024 έχουν προγραμματιστεί και άλλες ενδοσχολικές επιμορφώσεις που έχουν ως στόχο τη χρήση
προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο Διευθυντής

Βασίλειος Γουγάς (ΠΕ86)

Back to top button
Close
Close