Τοπικά

Τρικάλης και Ξυνοπούλου προσωρινοί Διευθυντές Α/θμιας – Β/θμιας στα Τρίκαλα

Τοποθετήθηκαν σήμερα και ανέλαβαν καθήκοντα οι επιλεγέντες 116 προσωρινοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή του άρθρου 30 του νόμου 4713/2020.

Η αντικατάσταση των μέχρι τώρα υπηρετούντων Διευθυντών Εκπαίδευσης κρίθηκε αναγκαία, καθώς η θητεία τους έχει λήξει από τις 31/7/2018, ο νόμος βάσει του οποίου έχουν επιλεγεί έχει κριθεί αντισυνταγματικός και οι τοποθετήσεις ορισμένων εξ αυτών έχουν ήδη ακυρωθεί.

Οι προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης τοποθετούνται για ένα μεταβατικό διάστημα μέχρι να θεσπισθεί και να ολοκληρωθεί η προγραμματισμένη αναδιοργάνωση των δομών της εκπαίδευσης.

Στην Θεσσαλία τοποθετούνται οι:

Η Ελένη-Μαρίνα Ξυνοπούλου είναι από την Λάρισα, καθηγήτρια κλάδου μουσικής και νυν δημοτική σύμβουλος του Δήμου Λαρισαίων.

Back to top button
Close