Τοπικά

Συντήρηση υποδομών στις Δημοτικές Ενότητες Γόμφων – Πύλης & Πιαλείων

Καινούργια σύμβαση έργου υπέγραψε σήμερα (07.04.2021) ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας.

Με τίτλο έργου:

«Συντήρηση υποδομών στις Δημοτικές Ενότητες Γόμφων – Πύλης &Πιαλείων».

Προϋπολογισμού δαπάνης 500.000 Ευρώ και με αριθμό μελέτης 13/2020.

Με χρηματοδότηση από πόρους ΣΑΤΑ και με ανάδοχο εκτέλεσης του έργου την Εργοληπτική Επιχείρηση με την επωνυμία Α. ΤΣΙΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε..

Αφοράεργασίες που αποβλέπουν στη βελτίωση της βατότητας και στην εξασφάλιση της ασφαλούς κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Πύλης.

Διαβάστε επίσης...

Back to top button
Close