Τρίκαλα

Συμπληρωματική κλήρωση για πλήρωση κενών θέσεων στην Α΄ και Β΄ Τάξη Λυκείου του 4 ου Πειραματικού ΓΕΛ Τρικάλων

Η Διεύθυνση του 4ου Πειραματικού ΓΕΛ Τρικάλων «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» προκηρύσσει:

Α΄ Τάξη Λυκείου

– είκοσι δύο (22) θέσεις μαθητών (αγόρι) στην Α΄ τάξη

– πέντε (5) θέσεις μαθητριών (κορίτσι) στην Α΄ τάξη

Β΄ Τάξη Λυκείου

– τρεις (3) θέσεις μαθητών (αγόρι) στη Β΄ τάξη

– μία (1) θέση μαθήτριας (κορίτσι) στη Β΄ τάξη

Οι εν λόγω θέσεις θα πληρωθούν μετά από διαδικασία κλήρωσης. Η διεξαγωγή της κλήρωσης θα
λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του σχολείου τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00, υπό
την ευθύνη της Διεύθυνσης, παρουσία εκπροσώπων του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου και
των ενδιαφερόμενων γονέων και σύμφωνα με τον Ν.4692/2020 και την υπ’ αριθ. 58877/Δ6/25-05-
2021 Υ.Α περί εισαγωγής των μαθητών/τριών σε Π.Σ και ΠΕΙ.Σ για το σχ. έτος 2021-2022.
Οποιαδήποτε ανάλογη κενή θέση προκύψει στις παραπάνω τάξεις μέχρι και 20 Ιανουαρίου 2022
θα πληρωθεί από τους πίνακες επιλαχόντων της παραπάνω διαδικασίας. Μετά την 20η
Ιανουαρίου 2022 παύει η ισχύς των πινάκων επιλαχόντων.

Η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στην κλήρωση γίνεται μετά από αίτηση-υπεύθυνη δήλωση
και των δύο (2) γονέων/κηδεμόνων του/της μαθητή/τριας η οποία θα αναφέρει:

“Παρακαλώ να δεχθείτε τη συμμετοχή του παιδιού μου (Ονοματεπώνυμο
μαθητή/τριας) στη διαδικασία κλήρωσης για την εισαγωγή στην τάξη (Α΄ ή Β΄, γράφετε
αναλόγως) του 4ου Πειραματικού ΓΕΛ Τρικάλων «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης».”
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα, 06 Δεκεμβρίου 2021 έως και τη Δευτέρα 20
Δεκεμβρίου 2021, ώρα 10:30 π.μ..

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συμμετοχής ηλεκτρονικά, η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση απαιτείται
να έχει εκδοθεί μέσω της ψηφιακή πύλης gov.gr στην διεύθυνση

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses

Για τις είκοσι δύο (22) θέσεις μαθητών (αγόρι) στην Α΄ τάξη και τις πέντε (5) θέσεις μαθητριών
(κορίτσι) στην Α΄ τάξη, εάν ο αριθμός των υποψηφίων είναι ίσος ή μικρότερος από τον αριθμό των
κενών θέσεων, αποφασίζεται η εισαγωγή όλων ανεξαιρέτως των υποψηφίων, χωρίς διενέργεια
κλήρωσης.

Για τις τρεις (3) θέσεις μαθητών (αγόρι)της Β΄ τάξης και τη μία (1) θέση μαθήτριας (κορίτσι) στην Β΄
τάξη, εάν ο αριθμός των υποψηφίων είναι ίσος ή μικρότερος από τον αριθμό των κενών θέσεων,
αποφασίζεται η εισαγωγή όλων ανεξαιρέτως των υποψηφίων, χωρίς διενέργεια κλήρωσης.
Σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης κατά της πανδημίας κατά τη διεξαγωγή της κλήρωσης
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία 74557/Δ6/24.06.2021 (Β΄2708) ΚΥΑ.

Διαβάστε επίσης...

Back to top button
Close