Τοπικά

Συγκροτείται επιτροπή διεκδίκησης για την εκτροπή του φράγματος

Κάτι νέο γεννιέται στον θεσσαλικό κάμπο . ενδιαφέρον παρουσιάζει η  πρωτοβουλία ς που ξεκίνησε  να υλοποιείται στον θεσσαλικό κάμπο και σχετίζεται με την στήριξη της αγροτικής παραγωγής. Η πρώτη είναι η συγκρότηση Επιτροπής διεκδίκησης για τα νερά, η οποία δημιουργήθηκε μετά από πρωτοβουλία του προέδρου του Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας Κώστα Γιαννακού και στην οποία συμμετέχουν γνωστοί γεωτεχνικοί και αγρότες, άριστοι γνώστες των αρδευτικών έργων υποδομής και του Αχελώου συνολικά. Ουσιαστικά πρόκειται για μία νέα ΠΑΣΕ, η οποία θα αγωνιστεί για την ήπια μεταφορά νερού από τον Αχελώο στο διψασμένο θεσσαλικό κάμπο και η οποία θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί την έντονη κινητικότητα που παρουσιάζεται τελευταία σε κυβερνητικό επίπεδο, ώστε να υλοποιηθεί ο μεγάλος στόχος που είναι ο Αχελώος και τα συνοδά με αυτόν έργα, όπως τα φράγματα στη Μεσοχώρα και τη Συκιά.

Διαβάστε επίσης...

Back to top button
Close