Ειδήσεις

Σε πλήρη εξέλιξη το έργο: “ΚΑΡΛΑ κλίμα-γη-ύδωρ”

Εξαιρετικά ήταν τα αποτελέσματα της συνάντησης εργασίας, που πραγματοποιήθηκε στο Βόλο, μεταξύ εταίρων του έργου με τίτλο “ΚΑΡΛΑ κλίμα-γη-ύδωρ.-Καινοτόμες δράσεις για την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με έμφαση στις χρήσεις γης και στη διαχείριση των υδάτινων πόρων”, που υλοποιείται στη Λίμνη Κάρλα, με χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου και σκοπό είχε τον απολογισμό του μέχρι σήμερα έργου που υλοποιήθηκε, αλλά κυρίως τον προγραμματισμό και συντονισμό των επόμενων δράσεων για το 2022.

Το Έργο έχει εγκριθεί προς υλοποίηση, μέσα από ιδιαίτερα απαιτητικές και ανταγωνιστικές διαδικασίες, για το χρονικό διάστημα από 1 Σεπτ. 2021 μέχρι 28 Φεβρ. 2023, αποδεικνύοντας ότι η στενή συνεργασία μεταξύ συμπληρωματικών κοινωνικών εταίρων ,όπως είναι το Πανεπιστήμιο και η Κοινωνία των Πολιτών , οδηγεί σε πρόοδο, όχι μόνο της επιστήμης, αλλά και της δημιουργίας βιώσιμης ανάπτυξης.

 

Το έργο :”ΚΑΡΛΑ κλίμα-γη-ύδωρ” υλοποιείται από την ΚοινΣΕπ «Δράση και Ενέργεια” (Συντονιστής εταίρος ), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τον Πολιτιστικό & Εξωραϊστικό Σύλλογο Κερασιωτών Πηλίου και δείχνει την ευαισθησία του Πράσινου Ταμείου για την προστασία των οικοσυστημάτων, αναδεικνύοντας καινοτόμες δράσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που φέρνει η κλιματική αλλαγή, στις καλλιέργειες ,αλλά και στη διαχείριση των υδάτινων πόρων , που τα επόμενα χρόνια θα πιεστούν.

Στη συνάντηση αυτή στο Βόλο, συμμετείχε ο εκπρόσωπος της ΚοινΣεπ «Δράση και Ενέργεια», περιβαλλοντολόγος κ. Βαγγέλης Θέος, Υπεύθυνος υλοποίησης & Συντονιστής του Έργου, ενώ από πλευράς του Πολιτιστικού & Εξωραϊστικού Συλλόγου Κερασιωτών Πηλίου συμμετείχαν η κ. ΕλένηΠαπαδημητροπούλου, Χημικός, Πρόεδρος και ο κ. Δημήτρης Οικονομίδης, Φυσιογνώστης, Υπεύθυνος του «Κέντρου Έρευνας & Προστασίας της αυτοφυούς Ορχιδέας στο Βόρειο Πήλιο».

Το έργο εστιάζει στις προσκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η περιοχή της λίμνης Κάρλας ενόψει της κλιματικής αλλαγής σε ότι αφορά στις χρήσεις γης και τους υδάτινους πόρους. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται να:

 εκπονηθεί μελέτη που θα προτείνει δράσεις στην ευρύτερη περιοχή της Κάρλας για την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, με έμφαση στις χρήσεις γης και στη διαχείριση των υδάτινων πόρων,
 διοργανωθεί θερινό σχολείο με θέμα τα μέτρα προσαρμογής του αγροτικού τομέα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής,
 υλοποιηθεί δράση διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου σε αγρότες, γεωπόνους, και επιχειρηματίες του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα σε θέματα νέων τεχνολογιών για την αειφορική καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων,
 υλοποιηθούν εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις σχετικές με την κλιματική αλλαγή και τους υδάτινους πόρους με στόχο τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου στην κοινωνία,
 διοργανωθούν 4 ημερίδες (ημερίδα έναρξης και λήξης του έργου, ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα «υδάτινοι πόροι και κλιματική αλλαγή», ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα «κυκλική οικονομία στην αγροτική παραγωγή»,
 αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό με θέμα τη χρήση και διαχείριση του νερού ως πηγή ζωής.

Διαβάστε επίσης...

Back to top button
Close