Τρίκαλα

Πολιτιστικός Σύλλογος ”Το Βαρούσι” : Οι εργασίες ανάπλασης στο Βαρούσι

 

Είμαστε ο πολιτιστικός σύλλογος “ΤΌ ΒΑΡΟΥΣΙ” Τρικάλων, πού ιδρύθηκε το 1984 με σκοπό τη διάσωση, τή διατήρηση, τη διαφύλαξη και αναβίωση τής παραδοσιακής συνοικίας των Τρικάλων πού την εποχή εκείνη ήταν υπό εξαφάνιση. Διάφοροι αγόραζαν έναντι πινακίου φακής σπίτια και οικόπεδα με σκοπό να ανεγείρουν πολυώροφα κτίρια.

Σημειωτέον δε ότι ένα μεγάλο τμήμα τού οικισμού μέσα στο οποίο συμπεριλαμβάνονται αξιόλογα κτίρια, ήταν εκτός τού κηρυγμένου οικισμού με προεδρικό διάταγμα του 1979. Με ενέργειες ό σύλλογος μας έφερε το ΒΑΡΟΥΣΙ στο προσκήνιο.Τό 2005 κατορθώσαμε νά ψηφιστεί ένα συμπληρωματικό Προεδρικό Διάταγμα καί επεκτάθηκαν τά όρια τού οικισμού. Το ΒΑΡΟΥΣΙ είναι ό μοναδικός διασωζομενος οικισμός σέ πόλη της Θεσσαλίας με πλήρη Αρχιτεκτονικό ιστό.

Δεν ανήκει μόνο στο Νομό Τρικάλων αλλά ανήκει σε όλη την Ελλάδα, στην ιστορία μας, γιατί είναι αναπόσπαστο κομμάτι τής ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉΣ μας ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆΣ. Γι αυτό κάθε έργο που γίνεται θα πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας αυτά υπ όψη, όλα τα προαναφερόμενα.Στην επιχειρούμενη ανάπλαση τής πλατείας

Τα χρησιμοποιούμενα υλικά και ο τρόπος τοποθέτησής τους δεν είναι σύμφωνα με τις πρώτες εγκεκριμένες μελέτες , για την διάστρωση της πλατείας της Αγ. Επίσκεψης.Δεν είναι κυβόλιθοι, αλλά λιθόπλακες , διαφορετικών διαστάσεων και ειδικά του πάχους.Δεν τοποθετούνται ως συνηθίζεται στους παραδοσιακούς οικισμούς εν ξηρώ (με άμμο) με ενσφήνωση , αλλά με τσιμεντοκονία και με αρμούς. Με την διέλευση των αυτοκινήτων που πολλές φορές είναι φορτηγά και οχήματα της πυροσβεστικής και άλλων υπηρεσιών οι λιθόπλακες θα σπάζουν , με αποτέλεσμα να υφίσταται κίνδυνος ατυχημάτων για τους μικρούς μαθητές του 4ου Δημοτικού Σχολείου που αυλίζονται στην πλατεία της Εκκλησίας, αλλά και για τους διερχόμενους και τους εκκλησιαζόμενους.

Μετά για την αντικατάστασή τους θα χρειάζεται κομπρεσέρ κ.λ.π. με τα γνωστά προβλήματα για τους κατοίκους καθώς και για τα παλιά κτίρια (διατηρητέα , Ι. Ν. Αγ. Επίσκεψης , 4ο Δημ. Σχολείο τα οποία έχουν ακτίνα προστασίας) , με τους κραδασμούς που θα υφίστανται από τις δονήσεις.

Ας ληφθεί υπ όψη οτι τα θεμέλια των πολύ παλιών σπιτιών είναι από πλίνθους. Επίσης με τα όμβρια και τον παγετό  οι αρμοί και η τσιμεντοκονία θά διαβρώνονται και οι πλάκες θα αποκολλώνται.

Για αποφυγή όλων αυτών , η ποιότητα και η αρτιότητα του έργου θα μας διασφαλίσει για να μην επαναληφθεί , εν μέρει ή εν όλω , μετά από κάποιο χρόνο.

Για τό Δ.Σ. τού συλλόγου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γ.Α. ΚΛΕΙΔΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Back to top button
Close
Close