Τοπικά

Παρουσιάστηκε ο εκσυγχρονισμός της πόλης των Τρικάλων

Έργα συνολικού προϋπολογισμού 7.765.000 ευρώ που εκσυγχρονίζουν την πόλη των Τρικάλων έχουν δρομολογηθεί στο πλαίσιο της εγκεκριμένης στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο «Τρίκαλα μια πόλη-πρότυπο στις όχθες του Ληθαίου».Η μελέτη βιωσιμότητας παρουσιάστηκε στο βραδινό δημοτικό συμβούλιο από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου .

Συγκεκριμένα, η παρουσίαση αφορούσε  σε δράσεις που εντάσσονται στην εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Τρικκαίων με τίτλο «ΤΡΙΚΑΛΑ – ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ – ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΤΙΣ ΟΧΘΕΣ ΤΟΥ ΛΗΘΑΙΟΥ» ως εξής:

Α) Δράση: Αισθητική Ανάπλαση & Περιβαλλοντική Αναβάθμιση για τη Βελτίωση του Αστικού Περιβάλλοντος της Περιοχής Παρέμβασης – Ανάδειξη Χαρακτηριστικών Τοποσήμων της Πόλης των Τρικάλων

Αφορά σε έργα:

– Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας & Πλατείας Εθνικής Αντίστασης. Ενοποίηση με Παρόχθια Ζώνη.

– Ανάπλαση Παρόχθιας Ζώνης Ληθαίου Ποταμού, κατά μήκος της κοίτης του, εντός του Σχεδίου Πόλης.

– Περιβαλλοντική & Αισθητική Αναβάθμιση Νότιας Εισόδου Πόλης.

– Επέκταση, Αναβάθμιση Πεζοδρομίων & Δημιουργία Κυκλικών Κόμβων.

– Ανάπλαση δημοτικού Skate Park στο Χώρο του Στρατοπέδου Παπαστάθη & δημιουργία πάρκου εναλλακτικών δραστηριοτήτων.

Β) Δράση: Δημιουργία Εκτεταμένου Δικτύου Ποδηλατοδρόμων

Αφορά σε έργα:

– Δημιουργία Εκτεταμένου Δικτύου Ποδηλατοδρόμων.

Back to top button
Close