Τρίκαλα

Ο Παρασκευάς Φουντούνας υποδέχτηκε και κατέθεσε τα προβλήματα του οικισμού στην Υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής

Για την κυβέρνηση δεν υπάρχουν αόρατοι πολίτες», ανέφερε η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Μαρία Κεφάλα η οποία την Τετάρτη το πρωί επισκέφτηκε τον οικισμό ΡΟΜΑ στο Κηπάκι και ενημερώθηκε για τα θέματα της κοινότητας απο τον υπεύθυνο διαμεσολαβητή Παρασκευά Φουντούνα .Η  υφυπουργός τόνισε πως «με τη συνεργασία φορέων χάραξης πολιτικής, παροχών υγειονομικής περίθαλψης, ερευνητών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να εργαστεί προς την κατεύθυνση της μείωσης των έμφυλων ανισοτήτων στην υγεία και τη βελτίωση του επιπέδου υγείας για όλες και όλους».

Οι άνθρωποι της Τρικαλινής κοινότητας έκαναν μια ουσιαστική αναφορά στα ζητήματα που τους απασχολούν και θα μπορούσαν να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής τους με αιτήματα όπως έργα οδικής οδοποιίας και κυρίως θέματα όπως η  Στέγαση με την ένταξη σε  πρόγραμμα μετεγκατάστασης των Ρομά στον οικιστικό ιστό, με παράλληλη κατεδάφιση των παραπηγμάτων τους. Απασχόληση με την υποστήριξη του Παραρτήματος, η εξεύρεση εργασίας, κυρίως μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ οπου αποτελεί πλέον την κύρια μορφή επιβίωσης των Ρομά στο Κηπάκι  Αρκετά μέλη της κοινότητας απασχολούνται επίσης σε κοινωνικούς συνεταιρισμούς ή στον ιδιωτικό τομέα.

Ενημέρωση για το θέμα της  Υγείας όπου Υλοποιούνται μαζικοί εμβολιασμοί παιδιών και ενηλίκων –ειδικά στη διάρκεια της πανδημίας Covid -19 ενώ πραγματοποιείται εβδομαδιαία ιατρική παρακολούθηση από παιδίατρο. Ο έλεγχος της υγειονομικής κατάστασης των ενηλίκων της κοινότητας επιτυγχάνεται με παραπομπές σε δομές υγείας, δράσεις πρόληψης (μαστογραφίες, pap test). Και τέλος με την  Εκπαίδευση με  την καθημερινή παρουσία των διαμεσολαβητών στην Κοινότητα, η τακτική φοίτηση των παιδιών Ρομά στο Δημοτικό, έχει φτάσει στο 70%.

reportaz cz trikalaidees

Back to top button
Close
Close