Τοπικά

Μεγάλη μονάδα επεξεργασίας φρούτων κατασκευάζεται στην Οξυνεια Τρικάλων

Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον των υποψήφιων επενδυτών που υπέβαλαν τα επενδυτικά τους σχέδια στην ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.. στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης έργων Ιδιωτικού χαρακτήρα του προγράμματος CLLDLEADER του ΠΑΑ 2014-2020, Υπομέτρου 19.2.Ογδόντα οχτώ (88) επενδυτικές προτάσεις υποβλήθηκαν από όλη την ΠΕ Τρικάλων που βρίσκεται στην περιοχή του Προγράμματος CLLDLEADER με το συνολικό προϋπολογισμό των επενδυτικών σχεδίων να ανέρχεται στα 22 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το ποσό της αιτούμενης δημόσιας δαπάνης ανήλθε περίπου στα 11,8 εκατομμύρια ευρώ.
Οι τομείς που εμφάνισαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ήταν της μεταποίησης, εμπορίας/ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων (24 προτάσεις) και της ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού (32 προτάσεις)  με ποσό αιτούμενης δημόσιας δαπάνης από 3,7 εκατομμύρια ευρώ σε κάθε μία από τις δύο υποδράσεις.
Το πρόγραμμα Leader ξεκίνησε στην ΟΞΥΝΕΙΑ Καλαμπάκας. Η εταιρεία ΟΧΙΝΙΑ Ε. Ε. κατασκευάζει μονάδα επεξεργασίας φρούτων και καρπών με κέλυφος. Την κατασκευή ανέλαβε η τεχνική ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ. ΚΑΛΕΡΗΣ – Κ. ΕΥΆΓΓΕΛΟΥ.
Back to top button
Close