Τοπικά

Θέσεις και απόψεις της δημοτικής ομάδας «Ανάπτυξη Τώρα» για τα θέματα της συνεδρίασης του ΔΣ της 23/11/2020

1.-Λήψη απόφασης μείωσης κατά 40% μισθωμάτων επαγγελματικών

μισθώσεων για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί

αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή

κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID – 19

(ΠΝΠ 20-3-2020 ΦΕΚ 68Α/2020).

 

ΝΑΙ

2.-Απαλλαγή γονέων από τροφεία δημοτικών βρεφικών και παιδικών

σταθμών και απαλλαγή των δημοτών από τα δίδακτρα των χορευτικών

μαθημάτων και της μουσικής σχολής για το χρονικό διάστημα αναστολής

της λειτουργίας τους (παρ. 1 του άρθρου εικοστού έκτου της πράξης

Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 84/13-4-20 τεύχος Α΄& 5043/14-11-20

τεύχος Β΄).

 

ΝΑΙ

Διαβάστε επίσης...

Back to top button
Close