Επιχειρείν

Ελληνικό: “Σφραγίδα” του ΣτΕ στον αποκλεισμό της Hard Rock από τον διαγωνισμό για το καζίνο

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με δύο αποφάσεις της που δημοσιεύτηκαν σήμερα έκρινε ότι καλώς αποκλείστηκε η εταιρεία «SHRE/SHRILLC» (Hard Rock) από τον διαγωνισμό για την παραχώρηση της άδειας λειτουργίας καζίνο στο Ελληνικό.

Συνεπώς συνεχίζεται το αρχικό, 1ο στάδιο (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής)  της διαδικασίας του διαγωνισμού για την παραχώρηση της άδειας λειτουργίας καζίνο.

Η εταιρεία «SHRE/SHRILLC» είχε αποκλειστεί από το διαγωνισμό από την Αρχή  Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Στην συνέχεια προσέφυγε στο ΣτΕ κατά της Αρχής  Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, του υπουργείου Οικονομικών και της Επιτροπής Εποπτείας και  Ελέγχου Παιγνίων.

Σήμερα, η Ολομέλεια του ΣτΕ με πρόεδρο την Μαίρη Σάρπ με τις υπ΄  αριθμ. 1819 και 1820/2020 αποφάσεις της  έκρινε ότι καλώς αποκλείστηκε η εταιρεία. Ακόμη, οι σύμβουλοι Επικρατείας αποφάνθηκαν ότι σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης η εταιρεία Hard Rock είχε έννομο συμφέρον να στραφεί και κατά της ανταγωνίστριας εταιρείας που συμμετέχει στον διαγωνισμό.

Παράλληλα, σήμερα ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ συζητήθηκαν με πρόεδρο την κυρία Σαρπ και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Χρήστο Ντουχάνη, δύο αιτήσεις κατοίκων της περιοχής του Ελληνικού και δυο οικολογικών Οργανώσεων για το δασικό τμήμα της όλης έκτασης του Ελληνικού, που ανέρχεται στα 243 στρέμματα.Στην επόμενη φάση ο διαγωνισμός για το καζίνο στο Ελληνικό

Οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν, μεταξύ των άλλων, ότι η διοίκηση πλανήθηκε ως προς την κρίση της αναφορικά με το δασικό τμήμα της έκτασης στο Ελληνικό. Κατά την ακροαματική διαδικασία, αντιλέχθηκε, μεταξύ των άλλων, ότι η δασική έκταση των 243 στρεμμάτων έχει χάσει τον δασικό  της χαρακτήρα

Back to top button
Close