Τοπικά

Εγκύκλιος για τους έμμισθους και άμισθους Αντιδημάρχους

Το πλήθος και τις κατηγορίες των Αντιδημάρχων, καθώς και το ρόλο τους στο σύστημα διακυβέρνησης των Δήμων, αναλύει Εγκύκλιος του Υφυπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε την 7η Απριλίου.

Να σημειωθεί πως στο Παράρτημά της μπορείτε να δείτε Πίνακες με τον αριθμό Αντιδημάρχων – άμισθων και έμμισθων – ανά Δήμο, για ολόκληρη τη Χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι με την αριθμ.82/20.8.2019 Εγκύκλιο  με τίτλο “Ορισμός Αντιδημάρχων”, είχε επιχειρηθεί η αποτύπωση και ανάλυση των βασικών παραμέτρων που διέπουν το αξίωμα του Αντιδημάρχου, όπως αυτές οριοθετούνται στο αρ.59 του ν.3852/2010 ως ισχύει. Κατόπιν της θέσης σε ισχύ του ν.4674/2020 , ο Θ.Λιβάνιος έκρινε απαραίτητη την επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου της, με την εκ νέου ενημέρωση της Αυτοδιοίκησης.

Διαβάστε επίσης...

Back to top button
Close