Τρίκαλα

Δυο ενδιαφερόμενοι για την θέση Συμπαραστάτης του Δημότη-Το ΔΣ αποφασίζει την Πέμπτη

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη επιλέγεται, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης. Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 4804/2021 (Α’ 90). Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.
Μέχρι στιγμής τα πρόσωπα που φαίνεται να ενδιαφέρονται και προτείνονται για την συγκεκριμένη θέση είναι από την παράταξη του Σακκά ο Μιχάλης Πίσπας και από του Ηλιάδη ο Δημήτρης Παπαθανασίου.Ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία.Η θέση του είναι ΕΜΙΣΘΗ και λαμβάνει αντιμισθίαισόποση με την αντιμισθία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου,.

Back to top button
Close
Close