Τρίκαλα

Δράση με θέμα «Παγκόσμια Ημέρα Aντισύλληψης»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023, η δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα «Παγκόσμια Ημέρα Αντισύλληψης» στους προσερχόμενους πολίτες της 1ης ΤΟΜΥ Τρικάλων από το προσωπικό της, στην αίθουσα αναμονής της 1ης ΤΟΜΥ Τρικάλων.

Σκοπός της δράσης ήταν η ενημέρωση των πολιτών, σχετικά με τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων καθώς και τους τρόπους αντισύλληψης.

Το παρόν έργο πραγματοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020 του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Back to top button
Close
Close