Τοπικά

Διαδικτυακή ημερίδα για τον COVID-19 – Κοινωνική Παιδιατρική

«COVID-19: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ»,

Οι εξελίξεις της πανδημίας COVID-19 είναι διαρκείς, και οφείλουμε να προσαρμοζόμαστε σε αυτές.

Η Ελληνική Εταιρία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας, με ιδιαίτερη χαρά και συνέπεια στη διαχρονική της πορεία, πραγματοποιεί, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τη διαδικτυακή Ημερίδα (Webinar) με θέμα «COVID-19: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ» το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12.00 -16.00, με δωρεάν συμμετοχή.

Για την έγκυρη συμμετοχή στην Ημερίδα και τη λήψη πιστοποιητικού παρακολούθησης χρειάζεται προ-εγγραφή. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΕΚΠΠΥ www.socped.gr

Back to top button
Close