Ειδήσεις

Δήμος Μετεώρων και 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας ενώνουν δυνάμεις

Πρότυπη Δομή Πρωτοβάθμιας Υγείας το Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας

 

 

Η άριστη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ του Δήμου Μετεώρων και της 5 η ς
Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας οδηγεί στην αναβάθμιση
των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας του Κέντρου Υγείας Καλαμπάκας
μετατρέποντας το σε Πρότυπη Δομή Πρωτοβάθμιας Υγείας. Τα παραπάνω
αποτελέσματα συζητήθηκαν εκτενέστατα στη συνάντηση που είχε σήμερα ο
Δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος με τον Διοικητή της 5 ης ΥΠΕ Φώτη
Σερέτη και τον Υποδιοικητή της 5 ης ΥΠΕ Ηλία Τσιαούση. Στη διάρκεια της
συνάντησης ο κ. Σερέτης ενημέρωσε τον Δήμαρχο Μετεώρων για όλες τις δράσεις
που έχουν γίνει και είναι δρομολογημένες να υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα.
Συγκεκριμένα, τοποθετήθηκε Βιοχημικός Αναλυτής και έχει δρομολογηθεί η
προμήθεια αντιδραστηρίων, δημιουργείται Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας του
Ασθενή και το Μικροβιολογικό Εργαστήριο συνδέεται με την εφαρμογή my Health
για την άμεση έκδοση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων στο κινητό του πολίτη.
Ακόμη, ικανοποιείται ένα χρόνιο αίτημα με την πρόσληψη Καρδιολόγου ενώ δύο
φορές το μήνα στο Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας γίνονται τακτικά ιατρεία από τις εξής
ειδικότητες: Πνευμονολόγος, Αιματολόγος, Νευρολόγος και Δερματολόγος.


Επιπλέον, ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ δυο
μόνιμων θέσεων ειδικοτήτων Τ.Ε. Ραδιολόγου – Ακτινολόγου και Τ.Ε. Ιατρικών
Εργαστηρίων. Στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας
2021 -2027 στο σχεδιασμό της 5 ης ΥΠΕ, μετά από πρόταση του Δημάρχου
Μετεώρων, είναι η αναβάθμιση και λειτουργία τριών Περιφερειακών Ιατρείων στους
πρώην Δήμους Ασπροποτάμου, Κλεινοβού και Καστανίας λόγω των μεγάλων
καταστροφών που έχουν υποστεί οι συγκεκριμένες περιοχές από τις πρωτόγνωρες
πλημμύρες του Σεπτεμβρίου. Τέλος, ο Διοικητής της 5 ης ΥΠΕ ικανοποίησε και το
αίτημα του Δημάρχου Μετεώρων για τη μετακίνηση παιδίατρου στην Χρυσομηλιά.
Αμέσως μετά ο Δήμαρχος Μετεώρων μαζί με τον Διοικητή και τον Υποδιοικητή της
5 ης ΥΠΕ επισκέφτηκαν το Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας όπου είχαν συναντήσεις με
τον Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Ζήση Κελεπούρη, τον Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου και Ιατρό Σάκη Ρουστάνη και το προσωπικό του Κέντρου Υγείας.
Ο Δήμαρχος Μετεώρων προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση: «Σήμερα είχα μια
άκρως παραγωγική και αποτελεσματική συνάντηση με τον Διοκητή της 5 ης ΥΠΕ

Φώτη Σερέτη και το Υποδιοικητή της 5 ης ΥΠΕ Ηλία Τσιαούση όπου μου
ανακοίνωσαν σημαντικές πρωτοβουλίες για την ουσιαστική αναβάθμιση των δομών
Πρωτοβάθμιας Υγείας Φροντίδας στο Δήμο μας. Μέσα από τη στενή συνεργασία που
έχουμε αναπτύξει διεκδικούμε όλα όσα αξίζουν για την περιοχή μας. Όπως κατ’
επανάληψη έχουμε πει στόχος μας είναι να αναβαθμίζουμε όλες τις δημόσιες
υπηρεσίες που υπάρχουν στην περιοχή μας γιατί θέλουμε να είμαστε ένα Δήμος με
ζωντανά χωριά και σύγχρονες δομές υπηρεσιών. Έτσι μετά την αναβάθμιση του
Ειρηνοδικείου σε Πρωτοδικείου σήμερα βλέπουμε τις προσπάθειες μας να
ευοδώνονται και στο θέμα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με την μετατροπή
του Κέντρου Υγείας Καλαμπάκας σε Πρότυπη Δομή Πρωτοβάθμιας Υγείας.
Συνεχίζουμε να διεκδικούμε και να πετυχαίνουμε όλα εκείνα που για χρόνια
στερούταν η περιοχή μας».

Back to top button
Close
Close