Τοπικά

Γενική Συνέλευση συγκαλεί η Συν.Τράπεζα Θεσσαλίας για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Μετά την 1023/06.10.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 19 του Καταστατικού, τα μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας Συν. Π.Ε. σε Γενική Συνέλευση στις 23.10.2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 διαδικτυακά λόγω των υφιστάμενων περιοριστικών μέτρων για προστασία από τον covid 19 με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διάταξης:

  1. Έγκριση εγγραφής νέων μελών.
  2. Διενέργεια αρχαιρεσιών για ανάδειξη μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Back to top button
Close