Τρίκαλα

Αλλάζει όψη το Γαρδίκι ! Τα 5 μεγάλα έργα που έχουν δρομολογηθεί…

Σε μια αποκαλυπτική αποκλειστική συνέντευξη στην εφημερίδα Γαρδίκι Fans, o Αντιδήμαρχος Πύλης Κώστας Ούτρας, παρουσίασε τα 5 έργα που θα απογειώσουν το Γαρδίκι.
Αποκλειστικές φωτογραφίες από τα έργα που ήδη έχουν ξεκινήσει η πρόκειται στο επόμενο διάστημα να ξεκινήσουν, ώστε την άνοιξη το χωριό μας να αλλάξει όψη. Μετά από την κατάθεση ψυχής από τον Κώστα Ούτρα, σε όσους χρειάστηκαν βοήθεια, αμέσως μετά από τις καταστροφικές πλημμύρες, ήλθε η ώρα με τις κατάλληλες παρεμβάσεις να αλλάξει την εικόνα του χωριού μας .
ΕΡΓΟ 1ο ( φωτογραφίες 1 και 2 )
Το πιο πολυφωτογραφημένο σημείο του Γαρδικίου και ένα από τα πιο φωτογραφημένα πανελλαδικώς, αλλάζει μορφή και εξωραΐζεται, προκειμένου να φιλοξενεί περισσότερους επισκέπτες με ασφάλεια, άνεση και σύγχρονη αισθητική.
Στόχος του έργου είναι η διεύρυνση του σημειακού χώρου της βρύσης «Κόμανος» και η δημιουργία ενός υπαίθριου μπαλκονιού – παρατηρητηρίου με θέα στο χωριό και στο επιβλητικό ορεινό τοπίο.
Οι εργασίες πρόκειται να ξεκινήσουν άμεσα και αφορούν:
• Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης
• Πλακόστρωση μιας επιφάνειας περίπου 250,00τ.μ.
• Ανακατασκευή βρύσης
• Κατασκευή προστατευτικών χαμηλών λιθοδομών από την πλευρά του δρόμου
• Τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων
• Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, πάγκος φαγητού, κάδρο(παγκάκια, πάγκος φαγητού, κάδρο φωτογράφισης φωτισμός)
Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται με ίδιους πόρους του Δήμου Πύλης ενώ οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν άμεσα.
ΕΡΓΟ 2ο (ΦΩΤΟ 3,4,5,6 ) Αποκατάσταση, συντήρηση και επανάχρηση του υπόσκαφου κτιρίου της πλατείας Γαρδικίου και του εξωτερικού υπόστυλου χώρου ( ΦΩΤΟ 3, 4, 5 )
Ένα έργο που θα δώσει νέα εικόνα και δυναμική στο κέντρο του χωριού και στην υφιστάμενη και πολυσύχναστη πλατεία Γαρδικίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί, με τις εργασίες να έχουν ήδη ξεκινήσει.
Πρόκειται για την αποκατάσταση, συντήρηση και επανάχρηση του υπόσκαφου κτιρίου και του υπόστυλου εξωτερικού χώρου που βρίσκεται κάτω από την κεντρική πλατεία του Γαρδικίου.
Στόχος του έργου είναι η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του υποβαθμισμένου αυτού τμήματος της κεντρικής πλατείας, ώστε να ενταχθεί αισθητικά και λειτουργικά στην κοινωνική ζωή του τόπου και να αξιοποιηθεί εκ νέου σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες των κατοίκων και επισκεπτών.
Το υπόσκαφτο κτήριο και ο αύλειος εξωτερικός του χώρος, θα
αποκατασταθεί εκ βάθρων και θα αλλάξει η χρήση του.
Συγκεκριμένα, στους χώρους που σήμερα στεγάζονται αποθήκες
καταστημάτων μετά την ανάπλαση , θα λειτουργήσει:
• κατάστημα εστίασης- καφέ που θα εξυπηρετήσει τους δημότες αλλά και τους γονείς και τα παιδιά που επισκέπτονται την γειτονική παιδική χαρά,
• κατάστημα – περίπτερο, το οποίο θα αποφορτίσει τον ελεύθερο χώρο της πλατείας που καταλαμβάνει το υφιστάμενο περίπτερο.
• Χώρος ψυχαγωγίας – δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και εφήβων εξοπλισμένος με παιχνίδια και υλικό δραστηριοτήτων (τραπέζι πιγκ-πογκ, πάγκους δραστηριοτήτων, επιτραπέζια παιχνίδια κτλ) .
• κοινόχρηστες τουαλέτες σύγχρονες και συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία/ ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, που θα καλύπτουν τις ανάγκες του συνόλου των χρηστών (με πρόβλεψη για ΑΜΕΑ).
• Τέλος, ο υπόστυλος εξωτερικός χώρος θα λειτουργήσει ως χώρος κίνησης και κυκλοφορίας και τμήμα αυτού ως καθιστικός χώρος του καταστήματος εστίασης – καφέ.
Ενδεικτικά, οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι εξής:
• Θα τροποποιηθεί η διαρρύθμιση του εσωτερικού χώρου και θα προσαρμοστεί στις νέες χρήσεις
• Θα καθαιρεθεί το σύνολο των επιχρισμάτων, ώστε να αποκαλυφθούν οι υφιστάμενοι πέτρινοι τοίχοι στους οποίους θα γίνει υδροβολή και εκ νέου αρμολόγησή τους.
• Στο εσωτερικό του κτιρίου θα τοποθετηθεί βιομηχανικό δάπεδο (γυαλισμένη τσιμεντοκονία) και ο προαύλειος εξωτερικός χώρος θα επιστρωθεί με ακανόνιστες πλάκες.
• Θα γίνει αντικατάσταση του συνόλου των μεταλλικών θυρών με αντίστοιχα θερμομονωτικά κουφώματα.
• Τοποθέτηση πλήρων ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων
• Υδραυλικές εργασίες εξυγίανσης του υφιστάμενου δικτύου απορροής ομβρίων της πλατείας.
Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται με ίδιους πόρους του Δήμου Πύλης ενώ οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν άμεσα.
ΕΡΓΟ 3ο Βελτίωση ασφαλτόστρωσης οδού από γέφυρα
Παπαχρήστου ως θέση Γουλά στο ΤΔ Γαρδικίου
Μελέτη ΤΥΔΚ:200/2009
Προϋπολογισμός Μελέτης: 595.000,00 ΕΥΡΏ
ΣΉΜΕΡΑ Η ΜΕΛΕΤΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΠΚΑΙΡΟΠΟΊΗΣΗΣ
Το έργο αποσκοπεί:
1) Να βελτιωθούν τα μέγιστα οι υφιστάμενες καμπύλες σε
οριζοντιογραφία οι οποίες από την άποψη των γεωμετρικών
στοιχείων βρίσκονται σε καλή κατάσταση.
2) Να διατηρηθούν και να επεκταθούν ανάντη όλα τα υφιστάμενα τεχνικά έργα (σωληνωτοί οχετοί)
3) Το νέο κατάστρωμα του δρόμου να εδρασθεί κατά το πλείστον σε έδαφος που προέκυψε από εκσκαφή (όρυγμα) και όχι σε επίχωμα, προκειμένου να μην είναι επισφαλής η έδραση του οδοστρώματος του νέου δρόμου και
4) Να κατασκευασθούν τοίχοι αντιστήριξης στο μεγαλύτερο μέρος του εν λόγω δρόμου ώστε να αποφεύγεται κατολίσθηση βράχων στο οδόστρωμα, και τοίχοι αντιστήριξης ώστε να αποκτήσουμε το απαραίτητο πλάτος σε τμήματα που δεν είναι δυνατόν να γίνουν ορύγματα.
ΕΡΓΟ 4ο (ΦΩΤΌ 7,8,9,10) Κατασκευή κεντρικού δικτύου αποχέτευσης όμβριων υδάτων Γαρδικίου
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 480.000,00€
Η παρούσα μελέτη αφορά στην κατασκευή του κεντρικού δικτύου αποχέτευσης
όμβριων υδάτων στην Κοινότητα Γαρδικίου του Δήμου Πύλης.
Αφορά σε δύο ξεχωριστά μεταξύ τους δίκτυα και το συνολικό μήκος της παρέμβασης είναι 950m με εγκιβωτισμένους τσιμεντοσωλήνες D1000mm, με 19 φρεάτια και κανάλια και αποκατάσταση του οδοστρώματος.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ομαλή απορροή των όμβριων υδάτων του οικισμού προς τους δυο (2) αποδέκτες που βρίσκονται, κάτω από την πλατεία και έξω από τον οικισμό προς την κοινότητα Αθαμανίας. Το κάθε δίκτυο είναι ξεχωριστό και καταλήγει στο δικό του αποδέκτη.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου είναι 480.000,00€. Η εκτέλεση του έργου θα γίνει με Ηλεκτρονική Δημοπρασία (Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.) και σύμφωνα με ισχύουσα νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων Ν.4412/2016.
Η μελέτη του εν λόγω έργου έχει ολοκληρωθεί.
ΕΡΓΟ 5ο ΕΡΓΟ : (ΦΩΤΟ 11 )Ανάπλαση και ανάδειξη περιπατητικού μονοπατιού, Γαρδίκι Γέφυρα Αλεξίου
Αριθμός Μελέτης : 37 /2010
Η παρούσα συντάχθηκε ύστερα από αίτηση του Δημάρχου Αιθήκων, Μπατατόλη Κωνσταντίνου το 2009 και αφορά στην ανάπλαση και ανάδειξη περιπατητικού μονοπατιού, Γαρδίκι – Γέφυρα Αλεξίου του Δήμου Αιθήκων.
ΣΗΜΕΡΑ Η ΜΕΛΕΤΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΠΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κύριος σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάπλαση και ανάδειξη του υπάρχοντος μονοπατιού που θα προσφέρει στην άσκηση της δραστηριότητας της πεζοπορίας στη φύση σε συνδυασμό με τη δασική αναψυχή και παράλληλα θα δράσει συμπληρωματικά σε όλες τις υποδομές που υπάρχουν για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή.. Ειδικότερα στην περιοχή μελέτης λειτουργεί ήδη σχολή κανό-καγιάκ και υπάρχουν δυνατότητες πεζοπορίας καθώς και αναρρίχησης και ορειβασίας. Τελικός σκοπός είναι να αναπτυχθεί η ευρύτερη περιοχή, με σεβασμό προς το περιβάλλον και για οικοτουριστικό όφελος των περιοίκων. Κατά την εκπόνηση της μελέτης και με επιτόπιες παρατηρήσεις διαπιστώθηκε ότι το υπό μελέτη μονοπάτι μπορεί να αναπτυχθεί με βάση την ελκυστικότητα του τοπίου, του δασικού χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής με το ιδιαίτερο αισθητικό αποτέλεσμα καθώς και της κοινής συνείδησης για την καταλληλότητα του χώρου.
Το μονοπάτι αποτελούσε κατά το παρελθόν διαδρομή σύνδεσης και μεταφοράς ατόμων και υλικών μεταξύ των οικισμών και συνέθετε μέρος της «βλαχόστρατας».
Εν κατακλείδι, η πρόταση αποσκοπεί να συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των παρακάτω στόχων:
• Προσφορά ευκαιριών υπαίθριας αναψυχής στους περιοίκους και στους επισκέπτες.
• Δημιουργία δραστηριοτήτων που θα συνδέουν τον άνθρωπο με τη φύση.
• Οικονομική (δημιουργία νέου πόρου εισοδήματος) και κοινωνική ανάπτυξη των κατοίκων της περιοχής (συμπληρωματικά στο εισόδημα μπορεί να προστεθεί και η σημαντική διαμόρφωση κοινωνικών και πολιτιστικών σχέσεων με τους επισκέπτες).
• Προστασία και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος.
• Αξιοποίηση και χρήση ενός εγκαταλελειμμένου τμήματος δημοτικής γης. Σταδιακή αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναμικού της ευρύτερης περιοχής με ταυτόχρονη επέκταση και ανάπτυξή του.
Εμείς θα παρακολουθούμε την πορεία των έργων.
Πρέπει να εντατικοποιηθούν οι εργασίες, πριν τη βαρυ-χειμωνιά, ώστε την άνοιξη να έχουν χρόνο να ολοκληρωθούν.

Back to top button
Close
Close