Τρίκαλα

Έναρξη υποβολής Αιτήσεων για ένταξη στο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ του Δήμου Τρικκαίων

 

Ο Δήμος Τρικκαίων και η Συνειρμός αμκε ανακοινώνουν ότι πρόκειται να ανανεωθεί
ο κατάλογος των ωφελουμένων του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο παρέχει σε άπορους δημότες προϊόντα όπως είδη
διατροφής, απορρυπαντικά, χαρτικά κλπ.
Για να ενταχθεί κάποιος/α στο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ χρειάζεται να
προσκομίσει τα παρακάτω Δικαιολογητικά:
1. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
3. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ Ε1- Ε9
4. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (αν υπάρχει)
5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (αν υπάρχουν)
6. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ (Σε περίπτωση που δεν μπορεί ο ίδιος να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά)
Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες θεωρούνται εμπιστευτικά και θα τηρηθούν
απολύτως οι κανόνες που αφορούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 έως και την Παρασκευή
24 Μαΐου 2024 στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, στη συνοικία του Αγ. Οικουμενίου,
τηλ. 24310 26880 (Δευτέρα ως Παρασκευή, από τις 11 π.μ. ως τη 1μ.μ.).

Δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ξανά Αίτηση:
 Όσοι/όσες είναι ενταγμένοι/ες, οι ίδιοι/ες ή άλλο μέλος της οικογένειάς
τους, στο ΤΕΒΑ ή λαμβάνουν το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης
(ΚΕΑ).
 Όσοι/όσες είναι ωφελούμενοι/νες του Κοινωνικού Παντοπωλείου από την 1 η
Δεκεμβρίου 2023 μέχρι και σήμερα.

Μετά την υποβολή της αίτησης, θα πραγματοποιηθεί Κοινωνική Έρευνα, με κατ’ οίκον
επίσκεψη, από το προσωπικό της Κοινωνικής Υπηρεσίας της δομής.
Όσοι/όσες επιλεγούν θα αρχίσουν να παραλαμβάνουν προϊόντα από 01/06/2024.

Back to top button
Close
Close