Τοπικά

We wish you a fruitful debate!από τους μαθητευόμενους στα «Εκπαιδευτήρια Αθηνά»

Οι μαθητές και μαθήτριες των Εκπαιδευτηρίων Αθηνά συμμετέχουν στην 22η προσομοίωση συνδιάσκεψης του ΟΗΕ που διοργανώνεται στη Γερμανική Σχολή Αθηνών 18-20/10.
Οι «μικροί διπλωμάτες» του Τρικαλινού σχολείου  φέτος εκπροσωπούν το Βέλγιο!
We wish you a fruitful debate!!!Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται, πλήθος, ουρανός και υπαίθριες δραστηριότητες

Close