Τοπικά

Σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων σε περιοχές του νομού Τρικάλων από την ΚΕΝΑΚΑΠ

Ο Δήμος Πύλης και η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ–ΚΕΝΑΚΑΠ
Α.Ε.» στο πλαίσιο της 1
ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την
υποβολή Φακέλων Υποψηφιότητας έργων ιδιωτικού χαρακτήρα του
Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, προσκαλεί σε
ενημερωτική συνάντηση τους ενδιαφερόμενους για επενδύσεις στις εξής
εκδηλώσεις:
 Πύλη, Τρίτη 18 Ιουνίου 2019, στις 19:30, στην αίθουσα
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλης σε συνεργασία με τον
Εμπορικό Σύλλογο Πύλης
 Στουρναραίικα, Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019, στις 19:30, αίθουσα
Δημαρχείου Στουρναραίικων σε συνεργασία με το Σύλλογο
Επαγγελματιών Ορεινού Άξονα Τρικάλων – Άρτας
Με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση και δημιουργία νέων μικρών και πολύ
μικρών επιχειρήσεων, μέσω του προγράμματος CLLD/LEADER, υποστηρίζονται:
 Μεταποίηση-Τυποποίηση-Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων
 Τουριστικές επιχειρήσεις, εστίαση & γαστρονομία
 Μικρές βιοτεχνικές και εμπορικές δραστηριότητες
 Βασικές, αναγκαίες και ποιοτικές υπηρεσίες
 Συνεργασίες αλλά και μεταφορά γνώσης

Close