Επιχειρείν

Πρόσληψη πτυχιούχων από την LA FARM A.E 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ LA FARM A.E  ζητά να προσλάβει :
  1. Πτυχιούχους Σχολών Τ.Ε :
  • Μηχανολόγους
  • Ηλεκτρολόγους
       2. Διπλωματούχους Πολυτεχνικών Σχολών :
  • Μηχανολόγους Μηχανικούς
  • Χημικούς Μηχανικούς
       3. Ανειδίκευτους Εργάτες – Εργάτριες
Επισυνάψετε το βιογραφικό σας έως 31/05/2019
στο e-mail : info@lafarm.gr

Close