Ελλάδα

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων- Μετά τις 15 Ιουνίου η έναρξη της εξεταστικής

Μετά τις 15 Ιουνίου θα ξεκινήσει η εξεταστική στις σχολές του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που όπως είχε ήδη αποφασιστεί, θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι βέβαια να έχουν παραλάβει τα συγγράμματά τους οι φοιτητές, καθώς διαπιστώνονται προβλήματα με την έγκαιρη αποστολή τους.

Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου που συνεδρίασε την Τρίτη, οι εξετάσεις θα γίνονται και Σαββατοκύριακα, εφόσον κριθεί αναγκαίο, με την εξεταστική περίοδο να λήγει στις 31 Ιουλίου και τις βαθμολογίες να πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα μέχρι 5 Αυγούστου. Οι εξετάσεις των μαθημάτων που έχουν διδαχθεί στο χειμερινό εξάμηνο, μπορούν να γίνονται μετά την 1η Ιουνίου.
Οι διδάσκοντες και τα τμήματα, όπως αναφέρεται, δύνανται να οργανώσουν τον τρόπο εξέτασης με προφορικό, γραπτό, πολλαπλών επιλογών και συνδυασμό αυτών ή και σε συνδυασμό με εργασία. Ωστόσο, η Σύγκλητος δεν εγκρίνει τη μεθοδολογία των απαλλακτικών εργασιών ως τρόπο εξέτασης.

Back to top button
Close