Επιχειρείν

Ιατρικό Μάρκετινγκ , κάτι αλλάζει στον ιατρικό χώρο !

 

Η επανάσταση του διαδικτύου άλλαξε ριζικά τον τρόπο του επιχειρείνκαι στον ιατρικό κλάδο. Μεγάλες εταιρείες, ιδιωτικές κλινικές και ιατρεία κατανέμουν σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού των διαφημιστικών καμπανιών σε Google&Facebook αφού εκεί βλέπουν άμεσα αποτελέσματα της επένδυσης τους. Επίσηςένα όμορφο και εύχρηστο siteμες σωστό περιεχόμενο (ContentMarketing)είναιηβάση όλων καμπανιών.

<<You cannot buy engagement. You have to build engagement>>

Είναι μια φράση που υπογραμμίζουν αρκετοί μαρκετίστες και στην υλοποίηση της βοηθούν σημαντικά τα#Local_Awareness_Ads ή αλλιώς Διαφημίσεις Τοπικής Στόχευσης.

Τα LocalAwarenessAdsμας βοηθάνε να απευθυνθούμε σε πελάτες- ασθενείς που βρίσκονται κοντά στην φυσική τοποθεσία μας, με τελικό στόχο να επισκεφτούν το ιατρείο ή την επιχείρηση μας.

Δίνοντας έμφαση στο κατάλληλο #contentαλλά και #εικαστικό έχουμε την δυνατότητα να προσεγγίσουμε κάποιον που βρίσκεται ακόμα και σε ακτίνα 1 χιλιομέτρου από την φυσική τοποθεσία μας.ΤαLocalAwarenessAds είναι οικονομικά προσιτές μορφές διαφήμισης ενώ απευθύνονται σε ένα μεγάλο αριθμό ατόμων. Επιπρόσθετα, στα πλεονέκτημα που μπορεί να αξιοποιήσει κάποιος είναι τα CalltoActionButton, όπως το GetDirectionδίνοντας οδηγίες για το πώς μπορεί να έρθει κάποιος στο ιατρείο.

<<Your Culture is your Brand>>

Στην Forthrightγνωρίζουμε το #ιατρικό μάρκετινγκ  και συμβουλεύουμε τον ιατρό ανάλογα με την ειδικότητα του, ποια στρατηγική αλλά και στοχευμένη μορφή διαφήμισης πρέπει να ακολουθήσει στο διαδίκτυο.

ForthRight: Η μοναδική λύση στο ιατρικό marketing

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2410 672460 για την δική σας προβολή στο διαδίκτυο!

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Forthright στο ➡️ https://www.forthright.gr

Μπράτσια Εύα, Marketing DirectorτηςForthright Λάρισας

 

 

 

Close