Τοπικά

Εκδόθηκε η απόφαση του Εφετείου Λάρισας σχετικά με τα σφαγεία Οιχαλίας

Δικαιώνει τον Δήμο Φαρκαδόνας

Σύμφωνα με την εφετειακή απόφαση , πέφτουν τίτλοι τέλους για τα σφαγεία Οιχαλίας καθώς η απόφαση του Εφετείου Λάρισας «υποχρεώνει την εκκαλούσα ΟΕ να αποδώσει στον εφεσίβλητο Δήμο το μίσθιο ακίνητο ήτοι ένα αγρό συνολικού εμβαδού 17.679,40 τμ μετά των συστατικών και παραρτημάτων του, που βρίσκεται στη θέση «Γουρνοφάγος» του Δήμου Φαρκαδόνας Περιφέρειας Τρικάλων, όπως λεπτομερώς περιγράφεται στα μισθωτήρια έγγραφα που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας» , ενώ επίσης υποχρεώνει την εταιρία να καταβάλλει στον Δήμο Φαρκαδόνας για τα έτη 2009-2014 το ποσό των 9.000,00 ευρώ ετησίως ως ποσοστιαία μισθωτική αναλογία καθώς και στρεμματική αναλογία για τα ίδια έτη η οποία κυμαίνεται από 561,57 ευρώ μέχρι και 662,17 ευρώ ετησίως.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Δήμος Φαρκαδόνας άσκησε αγωγή το έτος 2015 κατά των Σφαγείων Οιχαλίας με την οποία ζητούσε α) να του αποδώσει το μίσθιο ακίνητο, ως αποτέλεσμα της έγγραφης καταγγελίας που άσκησε , με βάση τη δυστροπία της εταιρίας στην καταβολή των μισθωμάτων και β) ζήτησε διαφορετικό κριτήριο υπολογισμού του καταβλητέου μισθώματος.

Close