Τοπικά

Δημοτική Βιβλιοθήκη Τρικάλων: Αύξηση μελών, βιβλίων & δραστηριοτήτων για το 2017

Κόσμημα η Δημοτική Βιβλιοθήκη Τρικάλων

Πολιτιστικό σημείο αναφοράς και έμβλημα για τη φιλαναγνωσία στα Τρίκαλα, αποτελεί η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Τρικκαίων. Με πολλές, διαφορετικές και ουσιαστικές εκδηλώσεις, με συνεχή προσπάθεια και επισταμένη αξιολόγηση της κατάστασης στον τομέα του βιβλίου, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Τρικάλων, είναι κύτταρο πολιτισμού.
Μάλιστα, αποτελεί για τον Δήμο Τρικκαίων και τους/τις τρικαλινούς/ές έναν σταθερό χώρο, που προσφέρει και άλλες υπηρεσίες, πλην του δανεισμού βιβλίων. Ενδεικτικά: αίθουσα μελέτης – αναγνωστήριο, τμήμα τοπικής ιστορίας, ειδική αίθουσα για τα παιδιά και το παιδικό βιβλίο, αρχείο βιβλιοθήκης, αρχείο τοπικών εφημερίδων, ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο, τμήμα Future Library. Μαζί με τις εκδηλώσεις και τις διαλέξεις, η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Τρικκαίων κατοχυρώνει τον ρόλο και τον στόχο της, ως πνεύμονας της πνευματικής ζωής. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τους αριθμούς. Αύξηση στον αριθμό των μελών, αύξηση στον αριθμό των βιβλίων, μεγάλη επισκεψιμότητα και δανεισμός βιβλίων, συνεχής συμμετοχή στις δεκάδες δραστηριότητες, είναι ορισμένα από τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν την άποψη, ότι η Δημοτική Βιβλιοθήκη ενισχύει τον ρόλο της. Σε μια αμφίδρομη σχέση με τους νέους αναγνώστες, τους επί χρόνια μέλη της, τους φοιτητές, τους μαθητές, τους λάτρεις των βιβλίων, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Τρικκαίων παρουσιάζει και τον απολογισμό για το 2017. Συγκεκριμένα, βάσει των στοιχείων:

Μέλη που προέβησαν σε δανεισμό 19.951
Επισκέψεις στο αναγνωστήριο 12.561
Οργανωμένες επισκέψεις σχολείων 1.167
Συμμετέχοντες σε δράσεις της Δ.Β. 3.285
Χρήστες Η/Υ 6.342
Δανεισθέντα βιβλία 39.595
Σύνολο χρηστών 43.307

Νέοι τίτλοι βιβλίων από αγορά 159
Νέοι τίτλοι βιβλίων από δωρεά 1443
Σύνολο νέων τίτλων βιβλίων 1602
Συνολικός αριθμός βιβλίων 49.075
Νέα μέλη 705
Σύνολο μελών της Δ.Β. 21.413

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων

Close