Τοπικά

Γιατί έγινε η σφαγή για τους διορισμούς στα Νοσοκομεία?

Το ένα χέρι νίβει τ’ άλλο και τα δύό το κόμμα. Ο διοικητής απολαμβάνει δόξα, εξουσία και μισθό. Πάνω από 2.000 ευρώ ο διοικητής, κοντά στα 2 χιλιαρικάκια κι ο υποδιοικητής νοσοκομείου, καθαρά πάντοτε. Μα κι ό, τι άλλο, άμα θέλει, απ’ αυτά που δεν αντιλαμβάνονται κάποιοι αφελείς.

Ο πολιτικός που τον διόρισε δεν κάνει απλώς τη χάρη σε κάποιον δικό του. Μέσω αυτού αποκτά ένα πολύ ισχυρό προγεφύρωμα για να εξυπηρετεί ψηφοφόρους που εργάζονται ή συνεργάζονται με το νοσοκομείο αλλά και κυρίως για την εξυπηρέτηση ασθενών. Όλοι το ξέρουν πια ότι και επεμβάσεις γίνονται μέσω πολιτικών γραφείων, πόσο μάλλον ραντεβού με γιατρούς. Και το κόμμα επωφελείται αναλόγως εξ αντανακλάσεως. (Γι’ αυτό έγινε σφαγή στο γαλάζιο στρατόπεδο με τους διορισμούς διοικητών).

ΕΛ

Close