Τοπικά

Ανεμολογικός ιστός σε κορυφή του Κορυδαλλού Τρικάλων

Η γνωστή εταιρία AIR ENERGY έλαβε άδεια από το δασαρχείο Καλαμπάκας και θα τοποθετήσει ανεμολογικό ιστό για καταμέτρηση των καιρικών συνθηκών και την ταχύτητα του ανέμου ύψος 40 μ

Οι μετρήσεις αιολικού δυναμικού είναι απαραίτητες για το σχεδιασμό και τον καλό προγραμματισμό λειτουργίας ενός αιολικού σταθμού. Η εκτίμηση του διαθέσιμου αιολικού δυναμικού μιας περιοχής είναι πολύ ευαίσθητη στις διακυμάνσεις της ταχύτητας του ανέμου ενώ η επιλογή της θέσης μέτρησης απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό και εμπειρία. Το εργαστήριο δοκιμών ανεμογεννητριών έχει μια μεγάλη εμπειρία στην επιλογή θέσεων μέτρησης, εγκατάστασης και συντήρησης μετρητικών συστημάτων καθώς και ανάλυσης ανεμολογικών μετρήσεων για τη εκτίμηση του αιολικού δυναμικού. Image result for air energy ανεμολογικοσ Î¹ÏƒÏ„Î¿ÏƒΗ εμπειρία αυτή έχει αποκτηθεί μέσα από την εγκατάσταση ενός μεγάλου αριθμού μετρητικών συστημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Χαρακτηριστικότερη περίπτωση είναι αυτή της δημιουργίας του αιολικού χάρτη στην Ελλάδα τον οποίο δημιούργησε το εργαστήριο δοκιμών ανεμογεννητριών στο πλαίσιο ενός εθνικού προγράμματος χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη διάρκεια αυτού του προγράμματος το εργαστήριο δοκιμών ανεμογεννητριών εγκατέστησε και παρακολούθησε 100 περίπου μετρητικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα, ηπειρωτική και νησιωτική για ένα διάστημα ενός χρόνου. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών αξιοποιήθηκαν για την προσαρμογή και βελτιστοποίηση των θεωρητικών αποτελεσμάτων που προήλθαν από τη χρήση ενός αριθμητικού κώδικα επίλυσης ροών πάνω από σύνθετη τοπογραφία ο οποίος έχει αναπτυχθεί από τον τομέα Αιολικών του ΚΑΠΕ.

Close