Τοπικά

Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δασών Τρικάλων

Η Διεύθυνση Δασών Τρικάλων ενημερώνει τους Δασικούς Συνεταιρισμούς της περιοχής ότι εκδόθηκε η ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/30809/823/26-3-2020 (ΑΔΑ: Ω6ΗΞ4653Π8-4ΘΩ) εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων ΔΑ.Σ.Ε για παραχώρηση εκμετάλλευσης συστάδων διαχειριστικού έτους 2020 σε εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68Α΄/2020). Για όσους ΔΑ.Σ.Ε δεν έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στη παραπάνω εγκύκλιο ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2431063464 κ Μωυσιάδου και 2431063465 κ Ζαλαβρά.

 

Τρίκαλα 27-3-2020

Ο Προϊστάμενος  της  Διεύθυνσης Δασών κ.α.α

Η Προϊσταμένη του τμήματος Προσττασία & Δ.Δ

 

Σταυρούλα Μωυσιάδου

Δασολόγος με Α΄βαθμό

Close