Τοπικά

Αναβαθμίζεται το λαογραφικό μουσείο της πόλης

Η ανακαίνιση του Λαογραφικού Μουσείου των Τρικάλων ξεκινά άμεσα αφού  υπογράφηκε η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρία του έργου. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 535.000€, με τα 239.795€ να προέρχονται από χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται και παπούτσια

Close